O klubie

Miejski Klub Pływacki „ATOL” Oleśnica powstał z inicjatywy rodziców, których dzieci uczestniczyły w treningach w UKP „Manta” Jelcz-Laskowice. Na spotkaniu 30.10.2007r. grupka pasjonatów podjęła się zbudowania jedynego ośrodka sportów pływackich w Oleśnicy i powiecie oleśnickim. W czasie tego spotkania przedstawiono koncepcję powstania klubu, określono działania i cele jakie klub ma osiągać oraz przyjęto statut oraz dopełniono wszelkich formalności związanych z rejestracją klubu. Miejski Klub Pływacki „ATOL” Oleśnica przeszedł pełną rejestrację i rozpoczął działalność w formie stowarzyszenia. Następnym działaniem było uzyskanie Licencji Polskiego Związku Pływackiego, która została przyznana dla MKP ATOL Oleśnica, a numer Licencji to S 02401.

Na początku w treningach uczestniczyła 8 zawodników, jednak z czasem zawodników zaczęło stopniowo przybywać. Wyniki jakie zaczęli osiągać nasi zawodnicy i rosnąca frekwencja na treningach świadczyła, że warto było podjąć starania o założenie klubu pływackiego w Oleśnicy.

Głównym celem MKP ATOL Oleśnica jest popularyzowanie pływania wśród młodych mieszkańców Oleśnicy i danie możliwości startu uzdolnionej młodzieży na zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Nasi zawodnicy mimo iż należą do jednego z najmłodszych klubów pływackich na Dolnym Śląsku to śmiało sięgają po trofea. Z większości zawodów wracają z pucharami i medalami. W przeciągu pierwszych lat działalności zawodnicy MKP ATOL Oleśnica brali udział w wielu zawodach różnej rangi odnosząc liczne sukcesy. Do największych sukcesów możemy zaliczyć zdobyty w lipcu 2011 w Dębicy na Mistrzostwach Polski Juniorów 14 letnich złoty medal Borysa Salika oraz srebrne i brązowe medale tego zawodnika z Mistrzostw Polski Juniorów.

 MKP ATOL Oleśnica nie tylko startuje, ale także corocznie organizuje Grand Prix Oleśnicy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 24-25 marca 2012 zorganizowany przez nasz klub I Międzynarodowy Miting Pływacki – Oleśnica 2012 został uznany przez wszystkich uczestników łącznie z V-ce Prezesem Słowackiego Związku Pływackiego Panem Milanem Zaborskim za jedne z najlepiej zorganizowanych zawodów tej rangi i wpisał się w kalendarz zawodów jako impreza cykliczna.